Samsun Medikal Sektörü Strateji Çalıştayı (12 Mayıs 2012)

SAMSUN MEDİKAL SEKTÖRÜ STRATEJİ ÇALIŞTAYI

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme projesi kapsamında yerel paydaşlarla yapılan analizler sonucunda “Sağlık Ekipmanları Sektörü” küme çalışmalarının gerçekleştirileceği öncelikli sektör olarak belirlenmiş ve sektörün gelişimine yönelik çalışmalar ve etkinlikler başlatılmıştır. Yerel düzeyde yapılan çalışmalara ek olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde farklı kümelenme çalışmalarının yakından izlenmesi ve bu kümelerle işbirliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 
Bu kapsamda sektörde faaliyet gösteren firmaların bulundukları çevrede mevcut olan belirsizliklere uyum sağlamaları için, gerekli kaynakların, ürünlerin, süreçlerin ve sistemlerin yapılandırılması, ne tür fonksiyonları gerçekleştirecekleri ve ne tür bir pazarda faaliyette bulunacaklarını belirlemek üzere 12 Mayıs 2012 tarihinde Canik Kültür Merkezi’nde “Samsun Medikal Sektörü Strateji Çalıştayı” yapılmıştır.
 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Yavuz ÖZUTKU, T.C. Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah SAZAK ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Alarko Holding Strateji Müdürü Ali İsmet KOÇAK’ın moderatörlüğünde bir araya gelerek sektörün uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmak için vizyonunu ve bu vizyona ulaşmak için ihtiyaç duyulan faaliyet konuları belirlenmiştir.