Trabzon TSO Kuyumculuk Sektörü - URGE Projesi Ön Hazırlık Toplantısı (20.11.2012)

 

KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME MERKEZİ

TRABZON KÜMELENME MERKEZİ 2. KUYUMCULUK SEKTÖRÜ UR-GE PROJESİ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI 

(20 KASIM 2012)

 

Dünya çapında üne sahip olan Trabzon kuyumculuğu kümeleniyor.

 

Ekonomi Bakanlığı ve TTSO Trabzon’da İkinci Sektör Olarak Kuyumculuğu Kümelenme Kapsamına Almıştır

 

Ekonomi Bakanlığının yakından izlediği ve desteklediği Trabzon kuyum sektörünün kümelenmesi için 18 Temmuz 2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı M. Emrah SAZAK’ın katılımı ile ilk bilgilendirme toplantısı Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında Ekim 2011’de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Kümelenme Bilgi Merkezi çalışanları, Gemi İnşa kümesinin ardından, Ekonomi Bakanlığının etkin yönlendirmesi ile ikinci küme olarak Trabzon hasırı ve kazaziyesi üreticilerini kümelenme çalışması ile dünyaya açma çalışmalarını başlatmıştır.

 

Bu çalışmayı takiben Trabzon Kümelenme Koordinasyon Merkezi çalışanları tarafından firmaları bilinçlendirme ve 2010/8 sayılı Tebliğ ile sunulan 3 yıllık uluslararasılaşma vizyonu etrafında birleştirme çalışmaları çok kısa sürede sonuç vermiştir. Kümelenme için Tebliğ’de istenen şahıs firmasından kurumsal şirket yapısına dönüşümün hukuki ve finansal boyutları araştırılarak üretici esnafa bilgi verilmiştir.

 

20 Kasım 2012 tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan ikinci geniş katılımlı çalıştayın açılışında, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu; “Bugüne kadar kendiliğinden bir marka olan Trabzon hasır bileziği ve kazaziye ürünleri bundan sonra kümelenme ile dünya pazarlarında daha fazla boy gösterecektir.” dedi.

 

Kuyumculuk Sektöründe İlk Çalıştay

 

Çalıştaya aşağıda tam listesi verilen firmaların yanı sıra TTSO YK Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Mücevherat, Saat, Gözlük ve Hediyelik Eşya İmalat ve Ticareti  Meslek Komitesi Meclis Üyesi  ve  TTSO Başkan Yardımcısı Coşkun Kahraman, Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Başak, TTSO Proje Ofisi Genel Koordinatörü Ümit Orhan, Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü Emrah Ayvaz, Avrupa İşletmeler Ağı uzmanı Elif Duman ve KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Teknik Destek Ekibi’nden katılım sağlanmıştır.


 

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu: Kuyumculukta Trabzon Markası Dünyada Daha Fazla Ses Getirmesi İçin Kümeleniyor.

 

Sayın Hacısalihoğlu,  kuyumculuk sektöründe Trabzon hasırı ve kazaziyesinin el sanatı olarak dünyaca ünlenen bir marka haline geldiğini belirterek “bazı firmalarımız gerçekten marka olmuş. Şehirde marka olan var. Ülkede marka olan var. Hasırda, kazaziyede marka olan var. Trabzon kendini bu konuda bir marka yapmıştır. Zor olan zaten markalaşmaktı. Bu markanın altında dünyaya açılmak gerekiyor. Trabzon hasırı ve kazaziyesi ile kentimiz kendiliğinden isim yapmış durumda. Bu aşamaya kadar siz firmalarımız getirmiştir. Önemli olan bundan sonrasını gerçekleştirmektir.  Şimdi mesele bu markaları kullanmaktır. Trabzon’u merkez kabul ederek, yurt dışını olarak düşünmek gerekir” dedi.

 

“Pazarı büyütürken ihracatı ön plana aldık. Hedefimiz, dışarıdaki pazara önem vermek. Kümelenme mantığında bugün burada çok önemli konular gündeme gelecek. Mesele, şimdi hammaddenin girdisinden üretimine kadar, üretim sonrasından pazarlamasına kadar, buna ihracat da dâhil olmak üzere, burada sizlerin öne sürdüğü sorunların çözümünün sağlanmasıdır. Ekonomi Bakanlığımızın desteği ile Odamızda kurulan Kümelenme Bilgi Merkezi’nin çalışmaları ile kuyumcularımızın gündeme getirdiği sorunları adım adım çözeceğiz. Trabzon kuyumculuk sektörünü daha da canlandıracağız.“


Oda Başkanı Sayın M. Suat Hacısalioğlu’nun açılışının ardından Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü Emrah Ayvaz, Ekonomi Bakanlığı 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi hakkında katılımcı firmalara bir sunum yapmıştır.

 

Ayvaz: “Kuyumcular Kümelenerek Ortak Sorunlarını Çözecekler”

 

Sayın AYVAZ’ın sunuşunda, ülkemizde birlikte çalışma kültürünün henüz gelişmediği, pek çok yerde kümelenmeye önce önyargılı yaklaşıldığı, ancak firmaların tek başına yapamayacakları çalışmaları sinerji yaratarak, ortak çalışma kültürü içerisinde daha ucuza yaparak rekabet gücünü arttırabileceği firmalara iletildi.

 

Bu bölümde Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında hazırlanacak proje ile firmaların ortak; eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazar araştırmaları, alım heyetleri gibi başlıklarda yaklaşık 2 Milyon Dolar’a kadar destekten yararlanabildiği belirtilmiştir.

 

Kahraman: "Kuyumculuk Sektörü TTSO’nun Katkısı İle Büyüyecek"

 

Mücevherat, Saat, Gözlük ve Hediyelik Eşya İmalat ve Ticareti  Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve TTSO Başkan Yardımcısı Coşkun Kahraman, sektördeki herkesin kümelenme çalıştayına davet edildiğini belirterek: “Bu kümelenme programı üç yıllık bir eğitim ve dışa açılım programıdır. Sektörde olan arkadaşlarımız bu projeye dahil olmaya çalışmalıdır. Ben de sekiz ay evvel perakendeci idim, bugün imalat yapıyorum. Kimse kendisini ayrıştırmasın. Odamız bünyesinde özellikle Ekonomi Bakanlığı desteği ile yapılan çalışmaların size doğrudan katkısı olacaktır.” dedi.

 

Başak:Gelişi güzel açılan kurslar Trabzon kuyumculuk sanatını zedeliyor.”

 

İzinsiz açılan Kurslar nedeniyle Trabzon markasını zedeleyen ürünlerin piyasaya girdiğine değinen Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Başak, Trabzon hasırı ve kazaziye sanatında kaliteyi daha üst seviyelere taşımak arzusunda olduklarını ifade ederek, “Sektörümüz bir marka haline geldi. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş tarafından yetkinliği olmayan eğitim kursları düzenlemektedir. Bu kurslar sektöre kalifiyesiz eleman ve ürün kazandırılıyor. Bu nedenle kuyumcuların kümelenme ile birleşerek sektöre sahip çıkmasını destekliyoruz. ”dedi.

 

Ardından tüm katılımcılar sırasıyla kuyumculuk sektörünün UR-GE projesi ile uluslar arası pazarlara açılması, firmaların sorunları ve görüş ve önerilerini dile getirmişlerdir.

 

Gülçin Salıngan: “Trabzonlu kuyumcular dünya pazarına direkt girebilmelidir”

 

Ekonomi Bakanlığı KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi  Teknik Destek Ekibi’nden Sayın Gülçin Salıngan, Trabzon kuyumculuk sektörünün kümelenmeye ihtiyacı olduğuna değinmiştir.  Trabzonlu kuyumcuların yaşadığı sorunları yakından izlediklerini belirten Salıngan, son kullanıcılarla ve dağıtım kanalında perakendecilerle ilişkinin belirleyici olduğunu, İstanbul’un bu nedenle avantajlı konumda olduğunu ve perakendecilerin de kümelenme çalışmalarında dahil edilmeleri gerektiğini vurgulamıştır.

 

Çalıştayda firma temsilcilerinin sektörün sorunları hakkında belirttikleri başlıklar şunlardır:

 

• Firmaların yabancı dil problemi


• Tanıtım ve pazarlama problemi


• Trabzon’dan doğrudan ihracat yapılamaması


• İhracat konusunda yeterli bilgi ve tecrübenin olmaması


• Altın ayar evinden yeterli destek alınamadığı için ihracatta sıkıntılar yaşanması


• Özellikle yurt dışı fuarlardan haberdar olunamaması

 

• Altın temelli ürünlerin gümrükleme işlemlerinde problemler yaşanması

 

• Aracılar vasıtası ile ihracat yapıldığı için karlılığın düşmesi
 

• Çok dilli web sitesi eksikliği


• Tasarım konusunda eğitim danışmanlık ihtiyaçları bulunması

 

• Sektördeki kalite ve standartların belirlenmemiş olması
 

 

 

  Toplantı'ya ait videoyu izlemek için tıklayınız

 

 

Çalıştaya katılan firmalar ve temsilcileri ise şu şekildedir. 

Coşkun Kahraman Emka Kuyumculuk
Ali Kahraman Motif Kuyumculuk
Coşkun Anahar Sultan Kuyumculuk
İlker Kahraman Altıntaç Kuyumculuk
İsmail Türk Türkler Kuyumculuk
Ulvi İskender İskender Kuyumculuk
Hamdi Levent Seyhan Tuğana Kuyumculuk
İbrahim Şahin Sezer Kuyumculuk
Günol Türkay Has Kuyumculuk
Erhan Şakar Nevzat-Erhan Kuyumculuk
Hüseyin Şakar Trabzon Kuyumculuk
Fatih Yılmaz Akdin Elizi Kuyumculuk
Aykut Şakar Trabzon Kuyumculuk
Nevzat Kara Karaltın Kuyumculuk
Tuncay Değermenci Tuncay Gümüş
Naci Yaranlı Altınsaray & Sümer Kuy.
Hülya Yurduseven Ozan Alyans
Eyüp Kara Ak Kuyumculuk
M. Şükrü Doksanbir Doksanbir Kuyumculuk
Halil Erkan Erkanlar Kuyumculuk
Yunus Uzun Kale Kuyumculuk
Ali Altuntaş Altuntaş Kuyumculuk
Can Celep Kral Alyans