Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme: Gaziantep Konferansı (22 Mart 2013)

Hedef; 5 pazara 1 milyon dolar tutarında ürün satan ihracatçı

 

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Şenel, "Hedef 5 pazara hitap eden en az 1 milyon dolarlık ihracat yapan ihracatçıların sayısını artırmak" diye konuştu. Türkiye'deki 56 bin ihracatçının 25 bin 637'si tek bir ülkeye ihracat yapıyor. Bu da ihracatçının yüzde 45'inden fazlasının sadece tek bir ülkeye ihracat yaptığı anlamına geliyor.

 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında "Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme" Gaziantep Konferansı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) toplantı salonunda gerçekleştirildi. İbrahim Şenel ile GAİB Başkanı Abdulkadir Çıkmaz'ın birer konuşma yaptığı toplantıda, Dünya Gazetesi yazarlarından Taylan Erten'in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği "Ulusal Politikalarda Kümelenmenin Yeri" isimli bir oturum da düzenlendi.

 

Oturumda Kalkınma Bakanlığı - Bölgesel Rekabet Edebilirlik Daire Başkanı Serkan Valandova, Ekonomi Bakanlığı - KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Kümelenme Politikaları Uygulama ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Arıcan ile Türkiye Kalkınma Bankası, İş, Ürün ve Planlama Daire Başkanlığı, Müdürlerinden Belgin Çevik Özoğul da görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.

 

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Şenel, "Türkiye'de 2023 hedeflerini herkes ezbere biliyor. Dünyada 10 ekonomi arasında yer alacağız, 500 milyar dolar ihracat, 2 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılası olacak" diyerek, "Bunlar ciddi hedefler, Türkiye belirli başarıyı yakaladı. 10 bin doların üzerinde kişisel geliri var. Ama hedeflenen 25 bin dolar çok da kolay bir hedef değil. O zaman topyekün toplum olarak işlerimizi daha farklı ele almamız gerekiyor. Bir sıçrama yapmamız gerekiyor. Bir makas değiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

 

Türkiye'de 56 bin ihracatçının olduğunu belirten Şenel, "İhracatçılarımız ile ilgili yaptığımız çalışmada ihracatçılarımızın önemli bir kısmının tek bir pazara ihracat yaptığını görüyoruz. Ve bir yıl yapıp bir yıl yapmama oranı oldukça yüksek. Sürekli ihracat yapan firma sayısı oldukça düşüktü. Artık kurumsal anlamda bir şirkete ihracatçı firma diyebilmemiz için o ihracatçının en azından 5 ülkeye ihracat yapması ve yıllık da en az 1 milyon dolarlık ihracat yapması lazım ki biz ona ihracatçı diyelim. Hasbelkader bir pazara mal sattı, bir dahaki sene yapmadı, buna ihracatçı denemez. Bir doları da kazandıran ihracatçı da ülke açısından önemlidir. Bunları küçümsemek anlamında söylemiyorum. Vurgulamak istediğim şey sürdürülebilirliktir" ifadelerini kullandı.

 

Türkiye'deki 56 bin ihracatçının 25 bin 367'sinin tek bir ülkeye ihracat yaptığını ve bunların toplamda 11 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarında bahseden Şenel, "2- 5 arası ülkeye ihracat yapan firma sayımız 19 bin, 11-20 arasında ülkeye ihracat yapan firma sayımız 3 bin 300 civarı. 21'den fazla ülkeye ihracat yapan firma sayımız 2202 olmakla beraber biz bunlara kurumsal ihracatçı diyoruz. 2202 firma toplam ihracatçılara bakarsak yüzde 2'yi oluşturuyor ama genel ihracat rakamının da yüzde 80'ini bu firmalar yapıyor. Önemli olan ihracatçı sayısının çok olması değil, kurumsal ihracatçı sayısının artmasıdır" ifadelerini kullandı.

 

Ekonomi Bakanlığı, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, yaptıkları çalışmalar ile uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi için çalıştıklarını anlatarak, "Rekabetçilik için Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşma çok önemli. Bunun için Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projeleri yani URGE projeleri geliştiriyoruz" diye konuştu. Emrah Sazak, ihracatı miktar olarak değil, katma değer olarak yükseltmek gerektiğinin şart olduğunu söyledi.

 

GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ise yaptığı konuşmada, gelişen teknoloji ile beraber dünyanın bir köy haline geldiğini, uluslararası rekabette avantajlı olmak için çok çalışılması gerektiğini kaydetti.

 

Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Salahattin Kaplan ise şunları kaydetti: "Aslında bu projenin benzerlerini biz halıcılar 20 yıldır yapıyoruz. 2011'i baz alırsak tüm dünyada 2 milyar 300 milyon dolarlık parça halı ihracatı gerçekleşti. Bunun 1 milyar 200 milyon dolarını, yani yarısını Türkiye tek başına yaptı. Birliğimizin bundaki payı ise yüzde 90. İhracatımızı bu yıl yüzde 10 büyüteceğimizi düşünüyoruz."

 

 

14:30-15:00
Açılış Konuşmaları

 
 Abdülkadir ÇIKMAZ, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Koordinatör Başkan
 Salahattin KAPLAN, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı
 İbrahim ŞENEL, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı
 
15:00-16:15
Ulusal Politakalarda Kümelenmenin Yeri

 
Moderatör: Taylan ERTEN, Dünya Gazetesi
 
Serkan VALANDOVA, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Daire Başkanı
Emrah SAZAK, T.C. Ekonomi Bakanlığı, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı
Tolga ARICAN, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kümelenme Politikaları Uygulama ve Koordinasyon Şube Müdürü
Belgin ÇEVİK ÖZOĞUL, Türkiye Kalkınma Bankası, İş, Ürün ve Planlama Daire Başkanlığı, Müdür
Banu KARSIALAN, EBRD, İşletme Geliştirme Destek Programı
 

16:30-17:30
Kümelenmenin Rekabet Gücüne Katkısı

 
Moderatör: Vedat KUNT, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi 
 
Prof.Dr. Mustafa BAYRAM, Gaziantep Üniversitesi, Gıda Mühendisliği
Dr. Can ÖZCAN, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı
Dr. Binhan OĞUZ BERKSOY, Strateko Ekonomik Araştırmalar, Genel Müdür
Ahmet KAPLAN, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ,Yönetim Kurulu Üyesi