Samsun Sağlık Ekipmanları Kümesi - Bilgi Günü (12-13 Nisan 2013)

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 

KARADENİZ BÖLGESİ BİLGİ GÜNÜ

 

 

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı yeniden şekillenmiştir. Yeni yapıda Tıbbi Cihazlar alanında düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve koordinasyon işi ve işlemleri, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluş olan Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu’na verilmiştir.

  

 

Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun görevleri arasında yerli tıbbi cihaz üretimini desteklemek, sektördeki dış ticaret açığını minimize etmek ve bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizdeki yerli markalaşmaya katkı sağlamak yer almaktadır. 

 

 

Tıbbi Cihaz Sektörü ile ilgili hazırlanmakta olan mevzuatları paylaşmak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ile ilgili bilgilendirme yapmak ve sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla 12 Nisan 2013 tarihinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Sağlık Ekipmanları Kümesi’nin ev sahipliğinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bir bilgi günü düzenlenecektir.

 

Toplantı program takvimi için tıklayınız.