DUYURU: İnovasyon Yönetimi Akademisi Lansman Toplantısı (30 Ekim 2014)

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri büyük önem taşımaktadır. Bu değişen ortamda da Türk firmalarının hammadde, istihdam, sermaye yoğun ürünlerden araştırma yoğun ürünlere geçişi artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

 

Bu noktada, İnovasyon Akademi, firmaların ve iş destek mekanizmalarının Ar-Ge ve inovasyona yönelik proje bazlı çalışma altyapısını kurmak için kurgulanmıştır. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri, saha çalışmaları ve çalıştaylarda bu hedefe ulaşma konusunda karşılaşılan en önemli sorunun ise firmaların bilgi ve insan kaynağı konusundaki eksiklikleri olduğu gözlemlenmiştir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik olarak, firmalardan gelen talep üzerine “İnovasyon Akademi” geliştirilmiş ve modüler entegre sonuç odaklı bir yaklaşım ile kurgulanan eğitim programları ile desteklenmiştir.

 

İnovasyon konusunda çalışan tüm paydaşların bir araya getirilerek, hem inovasyon hakkında bilgi ve deneyim aktarımının gerçekleştirilmesi hem de programın tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin hız kazanması için İnovasyon Akadami'nin içeriği ve tanıtımı amacıyla TİM ve Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde, 30 Ekim 2014 Perşembe günü saat 13:00'da TİM Büyük Salonu'nda İnovasyon Yönetimi Akademisi Lansman Toplantısı gerçekleştirilecektir.


UR-GE projesi faydalanıcı kuruluşlarına duyurulur.


Resmi web sayfası: http://www.inovasyonakademi.com