Ulusal Kıyaslama Sistemi Semineri (20.03.2012)

 

   

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi'nin Bilgi Yönetim Sistemi Bileşeni içinde yer alacak olan Ulusal Kıyaslama Sistemi (NBS) ile Türkiye’deki kümelerin performansını izleme, yerel kümelerin rekabetçiliğini hızlandırma ve kümelerin uluslararası kümeler ile kıyaslanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemin Ekonomi Bakanlığımız, BSTB, KOSGEB ve TUBİTAK gibi kurumların geliştirdiği veya geliştirmek üzere olduğu destek programlarını kolaylaştırması ve desteklemesi beklenmektedir. Aşağıda, sürecin planlanması aşamasında yapılan ilk çalışmaları ele alan ve tüm paydaşlarla Kalkınma Ajansları'nın davet edildiği program sunulmaktadır.
 
 
 
 
 
Tarih : 20 Mart 2012
Saat : 9:30 - 17:30
Yer : Ankara
 
 
GÜNDEM
 
Birinci Bölüm
 
9:30
İhracat Genel Müdürlüğü, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı, Proje Koordinasyon Birimi Direktörü
Sayın Emrah Sazak’ın Açılış Konuşması
9:45
Türkiye’deki küme haritalama çalışmalarının sonuçları ve bazı benchmarking çalışmalarından örnekler -
Arife Yılmaz (Kısa Dönem Uzman)
10:30
AB Küme Politikaları (politikalar, ağlar, kümeler arası aktiviteler) ve küme yönetimi benchmarking metotlarının rolü- Marc Pattinson (Kısa Dönem Uzman)
10:15
Kahve Arası
 
11:15
Benchmarking metotları, örnek olaylar, KOBİ İşbirliği geliştirme konusunda avantajları ve ilgili konular
Marc Pattinson
12:00
 
Öğle Arası
 
İkinci Bölüm
 
13:00
Bazı Avrupa ülkelerinin ulusal kıyaslama sistemleri, metodolojiler ve çıktılar - Iglika Vassileva (Ecorys)
13:45
Ulusal Kıyaslama Sistemi için öngörülen çerçeve ve yol haritası- Marc Pattinson/Gülçin Salıngan
14:00
Grup çalışması (Ekonomi Bakanlığı, Bölgesel katılımcılar, Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörleri, paydaşlar)
15:00
Uluslararası Pazar Araştırma Yöntemleri ve Bilgi Kaynakları- Zeynep İyiler (Şube Md.- Ekonomi Bakanlığı)
16:30
KOSGEB Destekleri- Hanife Bacı (KOSGEB)