T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında Proje Ortakları Değerlendirme Toplantısı (9 Şubat 2012)

 “KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ (SME NETWORKİNG PROJECT)”

PROJE ORTAKLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (9 ŞUBAT 2012)

 

 

Müsteşar Yardımcımız Sayın İbrahim ŞENEL başkanlığında yapılan toplantı,

 

İhracat Genel Müdürü Sayın Tarık Sönmez,

 

İhracat Genel Md. Yrd. Sayın Yavuz Özutku,

 

KOBI ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Sayın M. Emrah Sazak,

 

Bakanlığımız Proje Koordinasyon Birimi Uzmanları,

 

Teknik Destek Ekibi,

 

Beş ilin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterleri,

 

Kümelendirme Bilgi Merkezi Koordinatörleri ve Yardımcıları

 

Proje konsorsiyumunda bulunan Çankaya Üniversitesi Rektörü B. Ziya Güvenç, Rektör Yardımcısı Alaettin Tileylioğlu, üniversitenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden Celal Zaim Çil'in katılımları ile gerçekleşmiştir.

 

Toplantıda Proje’nin;

 

Amaçlarının, yapılan çalışmaların ve elde edilen somut sonuçların Teknik Yardım Ekibi (TAT) Ecorys tarafından Bakanlığımız üst yönetimi ve projenin beş ildeki yerel paydaşlarına aktarılması 

 

Bakanlığımızın projede planlanan aktivitelere ve bu aktivitelerin Bakanlığımız çalışmalarına güncel katkılarına ilişkin görüş ve önerileri 

 

Yerel paydaşlarımızın projeye ilişkin beklenti ve görüşleri 

 

TAT’ın Bakanlığımız ve yerel paydaşlardan beklentileri ve 

 

Yerel paydaşlarımızın ve Bakanlığımızın projeden en üst düzeyde yararlanmaları için etkin çalışma alternatiflerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.