Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme: Trabzon Konferansı (17 Nisan 2013)

Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme Konferansı 17 Nisan 2013 tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Avrupa İşletmeler Ağı ve KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi desteği ile gerçekleşti.

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Özutku, Ekonomi Bakanlığı olarak öncelikle Türkiye’nin 2023 hedeflerine nasıl katkı sağlanabileceği çabasın içerisinde olduklarını kaydetti. Ekonomi Bakanlığı’nın kümelenme desteğinde Trabzon’da gemi imalatı ve kuyumculuk imalatı sektörlerinde iki başarılı proje yürütüldüğünü söyledi.

 

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, oda olarak kümelenme tecrübesinin diğer sektörlere de yansıtılacağını söyledi. Rektör Baykal’da KTÜ olarak kümelenmeye destek çalışmalarında yer alındığını kaydetti.

 

 

EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YAVUZ ÖZUTKU: KÜMELENME AHİLİĞİN KENDİSİDİR


‘‘Bir elin nesi var iki elin sesi var’  atasözünün Türkiye’de kümelenme konusunun anlaşılmasına örneklik yaptığını ifade eden Özutku “Kümelenme yenibir konu gibi gözükse de aslında bizim ahilik tarihimizde ve kültürümüzde var olan bir şeyin yalnızca bugüne yansımasıdır. ”dedi.

 

 

KÜMELENME İLE REKABET KAZANACAĞIZ


Kümelenme mantığı ile işbirliği yapmak ve rekabet gücümüzü artırmak için URGE adlı bir program oluşturduklarını kaydeden Özutku, “ Bu programın hedefi uluslararası ticaret, ihracat,  daha canlı bir ekonomi ve daha büyüyen bir ekonomidir. Türkiye son yıllarda gösterdiği performans ile dünyanın parlayan yıldızı olmuştur. Ama bu asla ve asla bize yeterli değildir. Yeterli dediğimiz anda biz geri düşeriz biz bunun farkındayız.” şeklinde konuştu. Rekabetçiliği ve kümelenmeyi nasıl bir araya getiririz, bağdaştırış üzerine çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Özutku “Kümelenme rekabetçiliğin en önemli unsuru değil, ama kümelenme rekabetçiliğe giden yolda elimizi çok güçlendiren bir enstrümandır...”

 

 

KÜMELENME’DE TRABZON BAŞARILI


Ekonomi Bakanlığı’nın uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi için 5 aşamalı bir tebliğ oluşturduklarına işaret eden İhracat Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Özutku, destekten yararlanmak için süreci şöyle özetledi. “Birincisi işbirliği kuruluşları ile KOBİ’ler bir araya geliyor. Bu işbirliği şemsiyesi altında bize başvurulması gerekiyor. Örneğin çok başarılı örneklerini gördüğümüz Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın UR-GE kapsamında iki projesi var. Bu projelerde firmalar işbirliği vasıtasıyla bize ulaştılar. Bize ulaştıktan sonra ihtiyaç analizi yaparak sorunlarını tespit ediyoruz. İhtiyaç analizi bittikten sonra eğitim ve danışmanlık aşamasında bu sorunlarının çözümü için profesyonel destek ve yardım almasını sağlıyoruz. Bu aşama bittikten sonra firmalar, KOBİ'ler ihracata hazırlanacaklar.”

 

 

AMAÇ KOBİ’LERİN SAYISINI VE İHRACAT ORANINI ARTIRMAK


Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99’u KOBİ’lerin oluşturmasına karşın bu gurubun ihracattaki payının yüzde 60 civarında olduğunu dile getiren Özutku, 2023 hedefinde KOBİ’lerin sayısının ve ihracata katkısının artmasını öngördüklerini ve bütün çalışmaların bu çerçevede sürdüğünü kaydetti.

 

 

REKTÖR PROF.DR. SÜLEYMAN BAYKAL: KTÜ DESTEK OLMAYA HAZIR


Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal kümelenme toplantılarının Trabzon için çok önemli olduğuna vurguladı. Rektör Baykal, “Öncelikle KTÜ olarak Trabzon’un gelişimi anlamında bize düşecek görev ne ise biz bu görevi her zaman üstlenmeye hazırız. ”dedi. Baykal “Benim mutlu eden taraf şu, valiliğimiz, belediyemiz, odamız ile sivil toplum ve kamu kuruluşları Trabzon ile ilgili konularda son dönemde artan bir duyarlılık gösteriyor.Bu duyarlılık KTÜ olarak bizi ümitlendiriyor. KTÜ’nün üstleneceği her hangi bir görevde öğretim üyeleri olarak veya yönetim olarak elimizden gelen katkıyı bugüne kadar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz “şeklinde konuştu.

 

 

TTSO BAŞKANI M.SUAT HACISALİHOĞLU: KÜMELENME TECRÜBEMİZİ BÖLGEDE Kİ DİGER SEKTÖRLERE YANSITACAĞIZ


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ilin ve bölgenin ihracat kapasitesini artırmaya yönelik sektörlerde kümelenme modelinin başarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Trabzon’un 5 pilot il arasında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesinin önemli olduğuna değinen Başkan Hacısalihoğlu, ilk planda gemi imalatı ve kuyumculuk imalatı sektörlerinde başarıyla uygulanan kümelenme çalışmalarında sektöre ve bu sektörde yer alan firmaları bakanlığın desteklerinden yararlandırmak, ihracatı geliştirmek olduğunu kaydetti. Başkan Hacısalihoğlu, “Amacımız bölgenin ihracatını, ülkenin ihracatını artırmaktır. Bu ihracat artışı firmalarımızın ihracatının artışı ile sağlanacaktır. İşte bu noktada firmalarımızın İhracat artışını sağlamalarına ekonomi bakanlığımızın desteklerini kazandırıyoruz. Kümelenme ile sektör ve sektördeki firmalar rekabet gücü kazanıyor. İhracatı artıyor. ”şeklinde konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından Dünya Gazetesi’nden Rüştü Bozkurt’un yönetiminde  “Kümelenme ve Rekabet Gücü” başlığındaki oturumda Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak,  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye Kalkınma Bankası’ndan Belgin Çevik Özoğul ve UNIDO kuruluşundan Damla Taşkın birer sunum gerçekleştirdiler.

 

 

İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLAN KAZANACAK


Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak sunumunda rekabetçilik nedir, nasıl rekabetçi olunur, rekabetçilik ve kümelenme ile bakanlık olarak bu alanlarda neler yapıldığına yönelik bilgilendirmede bulundu. Rekabet gücünün yenilikçilik kapasitesinin artışına, verimliliğin sağlanmasına ve yaşam standardının artışını getirdiğini söyleyen Emrah Sazak, rekabetçi olmayı insan faktörü, bilgi, uzmanlaşma, vizyon, sermaye, fiziksel iş ortamı, ölçek faktörü ve işbirliği ile sağlanabildiğini vurguladı. Sazak, “ Gittikçe işin daha büyük kısmı şirket dışına kayıyor, yaratılan değerin daha büyük bölümü uzmanlaşma yerine işbirliğiyle sağlanıyor. Yeni küresel dinamiklerde değer daha çok işbirlikleri ile yaratılıyor. ”dedi.

 

 

TEŞVİK YERİNE İŞBİRLİĞİNİ EKONOMİ BAKANLIĞI ÖNE ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR


Rekabetçilik için bir araç olarak ön plana kümelenmenin çıktığına dikkat çeken Sazak, geçmişte devletin teşvik politikaları ile yön verdiğini, yeni sistemde ise bunun değiştiğini ve “Devlet kurumlarının, şirketlerin, üniversitelerin, eğitim ve araştırma merkezlerinin, sivil toplum örgütlerinin işbirliğini gerektirir.” olduğunu kaydetti. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2013-2016 yılları arasında URGE projelerinin hayata geçirilmeye başlandığını aktaran Sazak, URGE etrafında Kamu, Hizmet sağlayıcılar(danışmanlık), Firmalar ve işbirliği kurumlarının yer aldığını belirtti. Sazak, “ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan,  hedef Pazar ve hedef sektör odaklı, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde, firmalarımızın rekabet gücü ve verimliliğini artırarak bölgesel kalkınmanın artırılması hedeflenmektedir.” dedi.

 

 

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI


Sazak, Ur-GE desteğinde işbirliği kuruluşlarının İhracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi odaları, TOBB, TİM, DEİK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel üretici dernekleri, Sektörel dış ticaret şirketleri ve imalatçıların kurduğu dernek, birlik veya kooperatifler olduğunu söyledi.

 

 

İŞTE DESTEKLER VE MİKTARLARI


UR-GE desteği ile kümelenme yaklaşımı hakkında da bilgi veren Sazak firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme eğitim danışmanlık, ortak pazarlama tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesinin sağlanacağını aktardı.

 

UR-GE İhtiyaç analizine destek miktarının 400 bin dolar ve destek oranının yüzde75 olduğunu kaydeden Sazak bir ihtiyaç analizinde proje hazırlık evresi, ortak vizyon oluşturma evresi, makro-mikro rekabetçilik analizleri, sektördeki trendler, firma analizleri, yurt dışı Pazar fırsatları ve proje yol haritası olan 3 yıllık stratejik planlama bulunduğunu dile getirdi.

 

İstihdam destek miktarının 2 personel ve destek oranının yüzde 75 olduğunu açıklamalarına ilave eden Sazak, proje kapsamında yürütülen programların organizasyonunun ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından istihdam edilmesinin sağlandığını söyledi.

 

Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin destek miktarının 400 bin dolar ve destek oranının yüzde 75 olduğunu vurgulayan Sazak bakanlık tarafından uygun görülen sektörleri şöyle sıraladı. Dış ticaret yönetimi, Uluslararası pazarlama ve elektronik ticaret, markalaşma, İnovasyon ve kümelenme, kurumsallaşma ve insan kaynakları yönetimi, Bilgi ve iletişim teknolojileri, Finansal yönetim ve risk yönetimi, Kalite ve verimlilik, Proje yönetimi ve stratejik yönetim, Moda ve tasarım.

 

Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin destek miktarı destek başına 150 bin dolar ve destek miktarının yüzde 75 olduğunu kaydeden Sazak, bu kapsamda desteklenecek faaliyetleri de şu şekilde sıraladı. Ortak Pazar araştırması, Pazar ziyaretleri, ticaret heyetleri, Yurt dışı fuar ziyaretleri, Eşleştirme faaliyetleri ve küme tanıtım faaliyetleri.

 

UR-GE desteği projelerinin bugüne kadar 116 proje, 74 işbirliği kuruluşu ve 2 bin 396 firmayı kapsadığını dile getirdi.

 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesinin aralarında Trabzon’un da bulunduğu 5 şehirde 5 kümelenme bilgi merkezi ile devam ettiğini sözlerine kaydetti.

 

 

KALKINMA BANKASI KÜMELERE FİNANSMAN STRATEJİSİ


Türkiye Kalkınma Bankası’ndan Belgin Çevik Özoğul KOBİ’lerin finansmanı yerine kümelerin finanse edildiğini ifade ettiği toplantıda bankanın bu kapsamda sağladığı finansman imkanları hakkında bilgilendirmede bulundu. Doğu Karadeniz’in içinde bulunduğu kalkınmada öncelikli bölgelerde yüzde 47, Diğer bölgelerde yüzde 51 kredilendirmede bulunulduğunu vurguladı. Saha araştırmaları konusunda da bilgi veren Özoğul, şöyle konuştu: “Toplam 9 il 22 küme yönetimi yerinde ziyaret edilerek yüz yüze görüşmelerden elde edilen verilerle saha araştırmaları yapılmıştır. Sonuç olarak, 5 kümenin aday diğer 17 kümenin ise potansiyel küme olduğu tespit edilmiş ve potansiyel kümelerin geliştirilen finansal araçlarla desteklenmesine karar verilmiştir.” Hedefleri hakkında da açıklamada bulunarak, Potansiyel küme özelliği gösteren kümelere üye KOBİ’lerin Türkiye’de sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak ve rekabetçi yapının geliştirilmesine katkı sağlayacak tevsi, taşınma, modernizasyon, ürün geliştirme, tamamlama ve çevre yatırımlarının finansmanın sağlandığını sözlerine ekledi.

 

 

UNIDO


Kısa adı UNIDO olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Temsilcisi Damla Taşkın’da üretilen bilgilerin Türkiye’de ki kümeler ile paylaşıldığını aktararak daha çok teknik alanda işbirliği ve organizasyonun ön planda tutulduğunu kaydetti. Kümelenme konferansındaki Kısa adı DOKA olan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, kalkınma ajansları ile kümelenme arasındaki ilişkiye yönelik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda bölge özelinde çikolata vadisi örneğini paylaştı.

 

 

ÇİKOLOTA VADİSİ


Hollanda da bulunan gıda vadisi örneği benzer yapısının bölgede de oluşturulmasının hedeflenmesini öneren Kaldırım, bu merkezde bin 440 gıda firması, 70 bilimsel merkez, 20 ar-ge ve enstitüsünün bulunduğunu söyledi. Bölgenin en önemli ihraç hammaddesi ürünü fındıkta üniversite ile ciddi bir işbirliğinin olmamasının yanı sıra AR-GE ve inovasyon çalışmalarının azlığına da dikkat çekti. Bölgede Ordu’da geliştirilen Çikolata vadisinde bu eksikliklerin giderileceği bir ortamda Ar-Ge, ürün geliştirme, girişimci. Çikolata sanayicileri, fındık botanik parkı, kuluçka merkezi gibi yapıların bir arada bulunacağı örnek yapının oluşturulacağını aktardı.

 

 

YEREL PAZARLAR GLOBAL PAZARIN GÖZDESİ OLUYOR


Kümeden önce kendi yapımızı iyi analiz etmek gerektiği üzerinde duran Kaldırım, rekabetin her alanda çok önemli hale geldiğini söyledi. 90’lı yıllarda bazı öngörülerin bugün tersinin gerçekleştiğini anımsatan Kaldırım, “O yıllarda büyük şirketler küçük şirketleri yiyecek dediler. Ancak yerel pazardan, ulusal pazara, bölgesel pazardan küresel pazara hızlı geçişler yaşandı. Küçük şirketler ve yerel pazarların çok önemli hale geldiğini görüyoruz.” dedi. Kümelenmenin transfer edilerek başarılı olunamayacağına vurgu yapan Kaldırım, yerel planda kendimizi iyi analiz ettikten sonra eksik kalan tarafların tamamlanması gerektiğine işaret etti. Bu yönde yerelde iyi yapılmış analizlerin ardından çözüme stratejiler ile ulaşılması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

 

 

REKABETTE ÖNDE OLAN İHRACATTA ÖNDE OLUR


“Kümelenmede ne yapabiliriz ?” sorusunun irdelenmesi gerektiğini, yerel aktörlerin global aktörler olmayı hedeflemesi gerektiğine işaret eden DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım bunun yolunun ihracat olduğunu, ihracatın da rekabetçilik ile yakalanabileceğini kaydetti. Bölge ihracatı artış hızının önceki dönemlerdeki artış hızının altında kalmasına odaklanılması gerektiğini, buradaki sorunun çözümünün önemli olduğunu ifade eden Kaldırım, ihracata konu olan fındık ve mamulleri, yaş sebze ve meyve, taşıt araç yan sanayi, maden ve metalleri gibi üretimlerde katma değerin artırılması gerektiğini belirtti. Bölgede rekabetçiliğin yakalanması gerektiğini kaydeden Kaldırım, “ İhracatta, Türkiye’nin gerisinde kalan bir artış hızı var. Hızlı bir şekilde ihracat ürünleri ve hammaddelerimiz üzerinde inovasyon geliştirilmeli, ardından da pazarlanmasını sağlamalıyız” şeklinde konuştu

 

 

KUYUMCULUK KÜMESİ PANELİ

 

17 Nisan 2013 tarihinde geçekleştirilen Uluslararası Rekabetçiliğe Giden Yolda Kümelenme: Trabzon Konferansı kapsamında yer alan Kuyumculuk Kümelenmesi ile ilgili panel Vedat Kunt’un moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. A. Can ÖZCAN

 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı,

 

Sektörün bu zamana kadar öğrendiği şeyler dışına çıkıp, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörün trendlerini ve çalışmalarını takip etmesi gerektiğini belirten ÖZCAN, planlı ve uzağı hedefleyerek çalışılması gerektiğini, dışarıdan özgün olmayan bir şeyi kendi iç pazarımızda artık pazarlamanın mümkün olmadığından bahsetmiştir. En zengin insan en güçlü arkadaşlara sahip olandır diyerek Trabzon’da kuyumcuların biraya gelmesi gerektiğini bunu da ortak değerler ve orta çıkarlarla belirleyebileceğini belirtmiştir.

 

   

 

 

2        Erhan Sinan Karaca 

 

 

Türkiye Ekonomi Bankası Altın Bankacılığı Satış Yöneticisi

 

TEB altın bankacılığı alanında departmanı bulunan ilk banka olduğu, finansal destekler dışında vermiş olduğu finansal olmayan desteklerle kuyumculuk sektörünün gelişimine nasıl katkıda bulunduklarından bahsetmiştir. Departman olarak şu ana kadar yapmış oldukları ve yapmaya devam ettikleri önemli faaliyetler: İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Bursa odaları ile yaptıkları protokollerle küçük sermaye ihtiyacı olan imalatçı firmaların odalarından aldıkları referansla 1 kiloya yakın teminatsız kredi kullanmalarını sağlamaktadır. 30 ilde odalarda kuyumcu toplantıları düzenleyerek bu toplantılarda Türkiye altın piyasası, Dünya altın piyasası, altın bankacığı ürünleri anlatılarak sektör hakkında işletmeler bilgilendirilmektedir.  Sektördeki en önemli organizasyonlarda (yurt içi yurt dışı fuarlar, yarışmalar) ana sponsor ve sponsor olarak yer almaktadır.  Sektörde şu ana kadar hiç yapılmamış ‘’Gelecek stratejileri’’ konferansını düzenlemiştir. Sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşen konferansta sektörün SWOT analizi yapılmıştır. Konferans sonunda çıkan SWOT analizi sonuçlarına göre sektörle ilgili acil yapılması gerekenlerle ilgili bir rapor hazırlanarak bu rapor T.C. Başbakanlık’ına, Maliye Bakanlığı, sivil toplum örgütlerine sunulmuştur.

 

 

 

 

3        Ayhan GÜNER

 

 

Mücevherat İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Trabzon hasır bileziği, kazaziye ve telkâriyi kümelenme yoluyla yurtdışına açabilme yönünde örnekler vererek katılımcı firmaları bilgilendirdi. Hong Kong, Las Vegas, Moskova, Münih ve İtalya’ daki sektörel fuarlara milli düzeyde katıldıklarını, Trabzon firmalarını da bu fuarlarda görmek istediğini söyledi. Bu fuarlara katılım için üretici firmaların bir araya gelerek devletin teşviklerinden yararlanabileceğini belirtti. Trabzon bileziğinin Körfez ülkeler, Katar, Kuveyt, Umman, Dubai’de tanıtılması gerektiği, Ekonomi Bakanlığının bu alandaki desteği, Trabzon kazaziyesine Amerikalıların büyük ilgi gösterdiğini, Amerika’da mücevher satışlarının %62’sinin internet üzerinden yapıldığını, bununla ilgili kümelenme faaliyetleri arasında Trabzon’un çalışma yapabileceğini, Trabzon’un yurtdışına açıldığı taktirde zincir bir mağaza ile anlaştığı taktirde her ay standart bir üretimin yapması gerektiği ve buna göre önlem alması gerektiği konularında önemli bilgiler vermiştir.

 

 

 

 

       Coşkun KAHRAMAN

 

 

TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Mevcut durumda kuyumculuk kümelenmesi alanında TTSO’nun Trabzon’daki firmalar ile yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki dönem planlamalarından bahsetti. Projenin faaliyete geçmesi ile bu faaliyetleri planlı bir şekilde gerçekleştireceklerini söyleyen Coşkun Kahraman son olarak panele katılan herkese teşekkür etti.

 

Panelistlerin konuşmalarını tamamlamasından sonra söz alan Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanı Emrah Sazak, bölgede üretilen bu ürünlerin dünyanın en prestijli dergilerinde tanıtımının yapılabileceğini, satın alma müdürlerinin Trabzon’a getirilebileceği, alanında en profesyonel sektörü bilen kabiliyetli bir kişinin bu süreçleri yürütmek için istihdam edebileceğini söyleyerek Ekonomi Bakanlığı’nın URGE desteğinin bunları yapacak esneklikte bir destek olduğunu belirtmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

GEMİ İNŞAA SEKTÖRÜNDE KÜMELENME

 

17 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen konferansın KOBİ Kümelenme ve İşbirliği Projesi Kısa Dönem Kıdemli Uzmanı Yeliz Çuvalcı  tarafından moderasyonu gerçekleştirilen “Gemi inşa Sektöründe Kümelenme” oturumun sonuçları arasında;

 

Gemi inşaa sektöründe 2008 yılında yaşanan krizin etkileri devam etse de, gemi inşaa Sektörü tüm dünyada büyümektedir. Özellikle niş alanlarda uzmanlaşmakk ve katma değeri yüksek ürünlere odaklanmak gerekmektedir.

 

Sanayi ve eğitim kurumları arasında işbirliklerinin geliştiirlmesi gerekmektedir. Özellikle meslek yüksek okullarından başlayarak öğrencilerin, öğrenim hayatları boyunca tersanelerle çalışarak pratik eğitimlerini geliştirtirmeleri gerekmektedir.

 

Tersanelerin katma değeri yüksek ve dünya standartlarında üretim yapabilmeleri için tersane Altyapısı ve organizasyonu yapmaları gerekmektedir.

 

Gemi inşaa sanayinde yenilikçi iş ve üretim süreçleri uygulanmalıdır.

 

Kamu fonları etkin olarak kullanılmalıdır.  Özellikle Ekonomi Bakanlığı URGE tebliği kapsamında gerçekleştirilen iyi uygulama örneği ve balık avlama gemileri kapsamında Fas’la başlatılan ticarei ilişkiler Trabzon Gemi İnşa sektörü için örnek teşkil etmektedir.

 

Kümelenme çalışmaları ile gemi nşa sektörü mevzuatına bağlı olarak yaşanan gecikmelerin ve/veya sıkıntıların çözülmesi için ilgili kamu kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

 

Kümelenme çalışmaları kapsamında lider işbirliği kuruluşu olarak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının süreci sahiplenmesi firmalaın gelişmesinde ve sektörün kısa sürede hedef pazarlara ulaşmasında hızlandırıcı ve birleştirici rol oynamaktadır.

 

Trabzon gemi inşa sektöründe mevcut tersanelerin ihracat odaklı yeni sipariş ihtiyacı KOBİ işbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde çalışmaları sürdürülmekte olan  “Trabzon Tersaneleri Uluslararası Tanıtım ve Pazarlama Birimi”nin kurulması için ön hazırlıklar başlatılmıştır.

 

İstanbul Gemi ve Yat İhracatçılar Birliği ve Trabzon Gemi İnşa Sektörü arasında başlatılmış olan bölgeler arası ilişkiler, Birliğin URGE Kapsamında Fas pazarına yönelik olarak gerçekleştireceği faaliyetleri Trabzon Gemi İnşa Kümelenmesi ile paylaşması ile devam edecektir.