Hollanda İş Ziyareti (5-9 Mart 2012)

“KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve Proje İlleri Valilik’lerinden temsilcilerin katılımıyla bir  İnovasyon ve Kümelenme Politikası Çalışma Ziyareti düzenleniştir.
 
İnovasyon ve Kümelenme Politikası Çalışma Ziyareti, 5 Mart 2012 Pazartesi ile 8 Mart 2012 Perşembe günleri arasında Hollanda’ya düzenlenmiştir.
 
 
İnovasyon ve Kümelenme Politikası Çalışma Ziyareti ile katılımcıların aşağıdaki hususlarda bilgi edinmesini amaçlamaktadır:
 

 

 

- Avrupa Birliği üyesi bir ülkede, hükümet düzeyinde inovasyon ve kümelenme politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması

- Avrupa Birliği üyesi bir ülkede, pratik kümelenme temalarının uygulanması

- Avrupa Birliği üyesi bir ülkede, inovasyon ve kümelenme politikaları ve temalarına yönelik etkili işbirliği mekanizmalarının incelenmesi

- Kümelenme çalışmalarına destek veren çeşitli kurumların görev ve faaliyetleri hakkında bilgi edinilmesi

  5- 8 Mart 2012 tarihlerinde Hollanda'ya yapılan Çalışma Ziyareti programı, katılımcıları, ziyaret edilen kurumlar ve yapılan sunumlara ulaşmak için tıklayınız.