Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer alacak bir Türkiye’nin oluşumunda öncü olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak, bilim, sanayi ve teknoloji alanında politika, strateji, plan ve programlar geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak; bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilimsel bilgiye dayalı düşüncenin özendirilmesini sağlamak; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşmasını sağlamak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın amaçları arasında yer almaktadır.

 

Bakanlık tarafından yürütülen 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi’nin genel amacı,; "Türk sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırarak, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği, istihdam sorununu çözmüş, nitelikli işgücüne sahip, topluma ve çevreye duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak"tır.

 

Proje paydaşlarından biri olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme, başta KOBİ’lere olmak üzere girişimciliğe, yenilikçiliğe ve Ar-Ge çalışmalarına sağlanan desteklerle ülke sanayisinin teknolojik altyapısını güçlendirme ve rekabet gücünü artırma konularında çalışmalar yapmaktadır.

 
Daha fazla bilgi için

http://www.sanayi.gov.tr

 

 

Toplam 6317 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 25.05.2013