Kahramanmaraş Kümelenme Bilgi Merkezi

Küme geliştirme çalışmalarının kurumsal bir yapı içerisinde sürdürülmesi amacıyla “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında her pilot ilde bir “Kümelenme Bilgi Merkezi” kurulmuştur. Böylece bilgi ve becerisi artan, sahip olduğu deneyimi paylaşarak zenginleştiren ve hem proje illerinde hem de bölgede birçok sanayi ve ticaret kümelenmesinin öncülüğünü yapacak yeni ve dinamik bir yapının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu merkezler, katı ve statik bir yapıda değil; tam tersine yaratıcı insan kaynağının gelişmesini hedefleyen, kendini sürekli geliştiren, uluslararası kümelerle sıkı bir bağlantı içerisinde çalışacak birimler olarak düşünülmüştür.

 

Kahramanmaraş’ta yer alan “Kümelenme Bilgi Merkezi”, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içinde kurulmuştur. Öncelikle yerel paydaşlarla birlikte yerel şartları da göz önüne alarak yapılan mevcut çalışma ve araştırmalardan faydalanılarak ekonomik analiz ve sektörel incelemeler yapılmıştır. Ekonomik analizlerin ardından her il için öne çıkan sektörler saptanmış ve bu sektörlerde pilot küme geliştirme çalışmaları başlamıştır.

Kahramanmaraş sanayi ve ticaret altyapısı ile Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamakta olup coğrafi konumu sayesinde önemli bölgeler arasında bir köprü görevi görmektedir. Sanayi sektöründeki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler geniş bir istihdam olanağı yaratmaktadır. “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” ile ilde gerçekleştirilen ekonomik analiz ve sektörel incelemeler kapsamında belirlenen 10 küme içerisinde önemli bir potansiyele sahip olmalarının yanı sıra küme kimliği ve farkındalığını geliştirmek için de gerekli nitelikleri içermeleri nedeniyle gelişmekte olan 3 büyük sektör ve bunların başlıca alt-sektörleri, başka bir deyişle, ildeki iş kümeleri belirlenmiştir.

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen ekonomik analiz ve sektörel incelemeler neticesinde bu sektörlerin seçilmesinde, vasıflı işçiye yönelik istihdam olanakları yaratma potansiyeli, büyüme için bölgesel yenilikçi değerlerin varlığı, bölgenin kalkınmasındaki rolü ve Türkiye'deki diğer potansiyel hedef kümeler ile karşılıklı ilişkileri, uzmanlaşma, örgütlenme düzeyi ve yatırım çekme potansiyeli gibi ölçütler kullanılmıştır.


Öne Çıkan Sektörler - Kümelenme Çalışmaları


Kahramanmaraş, sanayi ve ticari altyapısı ile Türk ekonomisinde önemli bir rol oynamakta ve coğrafi konumu nedeniyle önemli ticari bölgeler arasında bir köprü görevi görmektedir. Sanayi sektörü çok sayıda küçük ve orta boy işletme ile geniş bir istihdam fırsatı sunmaktadır.

 

Kahramanmaraş'ta özel sektör yatırımları 1984 yılında başlamıştır. Sanayileşme, genel olarak tekstil sektöründe başlamış olup bununla birlikte bakır ve alüminyum işçiliği gibi küçük el sanatlarının bir uzantısı olan çelik mutfak eşyaları sektörü, bu endüstrileşme eğilimden önemli ölçüde payını almıştır. Çelik eşya sanayisi, sektör büyüklüğü bakımından tekstil endüstrisinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. İlin en eski sektörlerden biri olan kırmızı biber üretimi sektörü de sanayileşmeyle paralel olarak gelişme eğilimi göstermektedir. İlin ülkede tanınmasına öncülük eden dondurma sektörü de büyük ölçüde sanayileşmeden etkilenmektedir. Ünü, Türkiye sınırlarını aşmış hatta önce çevredeki ülkelere, sonra da dünyanın pek çok yerine ulaşmıştır.


Hazır giyimde lider olan tekstil sektörü, çelik mutfak eşyaları, pamuk taraklama işlemi, inşaat, bankacılık, gıda, yem, ambalaj, kâğıt ve makine imalatı, ısıtma ve soğutma sistemleri sektörleri ekonomik yapının temelini oluşturmaktadır. Ulaşım, takı, bakır ve alüminyum doğrama, kereste ve inşaat malzemeleri gibi diğer sektörler de kent ekonomisinin dinamiklerini oluşturmaktadır.


Kahramanmaraş ekonomisinin en çok gelişen sektörü olan tekstilde gelinen noktaya bakıldığında teknoloji ve kalite olarak Türk standartlarının çok üstüne çıkıldığı görülmektedir. Tekstil sektöründe sahip olduğu kalite ve teknolojisi aracılığıyla dünya tekstil piyasasında kolayca rekabet edebilecek yeterliliğe erişmiş ve bu sayede uluslararası bir hammadde merkezi haline gelmiştir. Tekstil sanayinin yüksek döviz kazandırıcı özelliği sadece ilin değil, ülkenin ekonomik büyümesinde de tartışılmaz bir konuma sahiptir.

 

“KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” ile ilde gerçekleştirilen ekonomik analiz ve sektörel incelemeler kapsamında belirlenen 10 küme içerisinde önemli bir potansiyele sahip olmalarının yanı sıra küme kimliği ve farkındalığını geliştirmek için de gerekli nitelikleri içermeleri nedeniyle gelişmekte olan 3 büyük sektör ve bunların başlıca alt-sektörleri, başka bir deyişle, ildeki iş kümeleri belirlenmiştir:

 

Kahramanmaraş’ta önem verilen ve öne çıkan üç sektör, aynı zamanda şehrin yükselen sektörleri olma özelliğine de sahiptirler. Araştırma çalışması sırasında tekstil ve hazır giyim sektörü, metal mutfak eşyaları ve dondurma üretim sektörünün pilot kümelenme faaliyetleri için potansiyelleri ortaya konmuştur. Alan çalışmaları sırasında, proje üretme yaklaşımının ve birlikte hareket etme düşüncesinin tam olarak yerleşmediğine karar verilmiştir Dolayısıyla gruplar oluşturulurken bu düşünce şekillendirilecektir.

 

Gelişen Sektörler ve Potansiyel Kümeler

 

Metal Sanayi – Mutfak Gereçleri Sektörü

 

Kahramanmaraş sahip olduğu üst düzey uzmanlık ile edindiği bilgi birikimi ve özel üretim yetenekleri ile ikinci önemli sektör olan metal sanayinde ulusal ve uluslararası piyasada bilinen bir bölge haline gelmiştir.

 

Kahramanmaraş metal sanayi, mutfak araç-gereçleri üretimi, başka yerde sınıflandırılmamış fabrikasyon metal ürünleri, metal kaplama ve işleme ile metal yapı malzemeleri imalatına yönelmiştir.

 

Kahramanmaraş’ta 48 adet çelik mutfak gereçleri şirketi bulunmakta ve bu şirketler Türk paslanmaz çelik sektörü metal gereksiniminin %50’lik hammaddesini kullanmaktadır. Kahramanmaraş’ta yer alan metal mutfak gereçleri firmaları; tencere, çaydanlık, basınç kabı, vb. üretimi yapmakta ve yıllık yaklaşık 5.000.000 parça mutfak eşyası üreterek tüm dünyaya ihraç etmektedir.

 

Tekstil Sektörü

 

Kahramanmaraş’ta öne çıkan sektör tekstil olup kent bu alanda rekabetçi bir avantaja sahiptir. Dokuma, örme ve giyim sektöründe öncelikle farklı ipliklerin üretiminde uzmanlaşmış ve doğal ve sentetik pamuk, pamuk içerikli kumaşlar, giyim ve konfeksiyon dışında hazır tekstil ürünleri, kaplama kumaşları alanlarında özelleşmiştir.

 

72 iplik fabrikası, 21 dokuma fabrikası, 41 örgü fabrikası ve 21 hazır giyim üretim şirketi ile sektörde 22.319 çalışan bulunmaktadır. Türkiye'nin iplik üretiminin %27,4’ü ve dokuma üretiminin % 8,4’ü Kahramanmaraş tarafından karşılanmaktadır.

 

Kahramanmaraş’ta tekstil sektörünün; moda ve tasarım okullarının kurulması, ortak tekstil fuarları organizasyonu; yabancı şirketler tarafından tekstil ürünlerinin pazarlanması ve Teknopark Ar-Ge şirketlerinin kurulması ile gelişime açık olduğu öngörülmektedir.

 

Yemek Sektörü–Dondurma Üretimi

 

Kahramanmaraş'ta diğer bir önemli sektör de dondurma üretimidir. Üretim, ilk olarak sadece o bölge gereksinimini karşılamak üzere küçük üretim birimleri olarak ortaya çıkmış ancak, hem kalitesinde hem de yurt içi ve yurt dışı pazarlara satışında görülen artış talebi yükseltmiştir ve üretim, küçük atölyelerden büyük üretim tesislerine taşınmıştır.

 

Türkiye'de dondurma üretimi kayıtlı olmadığından, buz ve dondurma üretiminde gerçek rakamlara ulaşmak mümkün değildir. Ancak, otomatik imalat yapan tesislerin rakamları Türkiye'nin toplam üretimi olarak kabul edilmekte olup Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 30 dondurma üretim şirketi yer almaktadır.

 

Saha araştırmaları, "ortaklık zihniyetinin" sektörde çok düşük olduğunu ortaya çıkarmış ve gıda endüstrisinin pilot kümelenme faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeterince hazır olmadığını göstermiştir.

 


Rakamlarla Kahramanmaraş

 

Alan                        14.346 km²
Nüfus                       1.044.816 in 2010
İstihdam                    96.485
Kalkınma Performansı        48.
İhracat Miktarı             545.877.603 USD (2010)
Tescilli Ticari Markalar    302 (1995-2009)
Kayıtlı Patentler           62 (1995-2009)
Firmaların Sayısı           9.940
Üreticilerin Sayısı         427

 


Daha fazla bilgi için:


Ekonomik ve Sektörel Durum Değerlendirmesi ve Potansiyel Küme Önerileri - Yönetici Özeti için tıklayınız

Ekonomi Bakanlığı Sektör Raporları için tıklayınız

 

İrtibat:

Kahramanmaraş Kümelenme Bilgi Merkezi
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Adres: Egemenlik Mah. İlahiyat Cad. 46060
Kahramanmaraş / Türkiye
Telefon: 0 (344) 235 32 20

 

Toplam 8207 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 26.05.2013