Proje Çıktıları

Ekonomik Analiz ve Sektörel İnceleme Raporları İle İllerde Potansiyel Kümelerin Belirlenmesi (Haziran – Ekim 2011)

Çalışmalar dört farklı uzman tarafından, 5 ili ve bulundukları bölgeyi dikkate alarak tamamlanmıştır. Kurum ve firmalarla yapılan görüşmelerle bölgenin yerel dinamikleri, mevcut ve potansiyel kümeler tespit edilmiş, ekonomik göstergeleri ve ekonomik yapısı ile birlikte analizler tamamlanmıştır. Analizler, yapılan istişare toplantılarında illerdeki Sanayi ve Ticaret odaları, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın görüşlerine de açılmıştır. Bu değerlendirmeler sonrasında, Bakanlığımızın da katkısı ile, projenin bu aşamadan itibaren yapılacak tüm faaliyetlerinin odaklanacağı ve en üst düzeyde kümelenme potansiyeli gösteren beş sektöre karar verilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar halen devam etmekte olan tedarik zinciri ve değer zinciri çalışmalarına girdi oluşturmuştur. Değer Zinciri/Tedarik Zinciri Analizleri, kümelerde yer alan firmaların ürün ve hizmetlerinde farklılık yaratabilmeleri, dikey ve yatay entegrasyonlarda bulunabilmeleri için de bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

 

SEKTÖREL EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORLARI

(Executive Summary | Economic Sectoral Review)

Pilot İl Sektör English (.pdf) Türkçe (.docx)
Samsun Medikal Ekipman ve Malzeme
Trabzon Gemi İnşaa
Çorum Gıda İşleme Makineleri
Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyaları
Gaziantep Ayakkabı İmalatı

 

 

ORTAK REKABET ALANLARI STRATEJİ RAPORU
“Ortak Rekabet Alanları Stratejisi”  bölgesel ve bölgeler arası rekabetin geliştirilmesinde etkili olan ortak rekabet alanlarının belirlenerek sektörel odaklı küme gelişimine katkı sağlaması amacı ile yapılmıştır. Küme gelişimi ve rekabetin artırılmasında sektörel farklılıklardan bağımsız olarak tümünü (yatay olarak) etkileyen uluslararasılaşma, inovasyon, teknoloji, girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk gibi ortak konular bu çalışmada incelenmiştir. 
Ortak Rekabet Alanları Strateji Raporu Proje İlerleme Raporu

 

 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çıktısı:

"AB Komisyonu Tarafından Desteklenen, KOBİ'ler, İnovasyon ve Kümelenme Odaklı Ağlar Hakkında Değerlendirme"

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

PDF

 

 

 

 

Toplam 8608 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 25.05.2013